نمایش اخبار

اخذ پروژه طراحی، مهندسی، تامین و ساخت 5 دستگاه مخزن تحت فشار واحد 450 پروژه NGL3100 با تناژ 130 تن

دوشنبه 03 تير 1398
print

طراحی و ساخت تجهیزات ثابت (مخازن تحت فشار) پروژه NGL 3100 شرکت OIEC به شرکت مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا واگذار شد.

در راستای رضایتمندی کارفرمای پروژه احداث پلنت NGL3100 (شرکت OIEC) در اجرای قرارداد ساخت 23 دستگاه مخزن تحت فشار ضخامت بالا و متوسط  (DRUM I & DRUM II) توسط شرکت مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا و همچنین پس از طی فرآیند کامل مناقصه 5 مخزن جدید واحد 450، ساخت این مخازن با تناژ حدودی 130 تن در قالب قرارداد جدیدی به شرکت مپنابویلر واگذار شد. در قالب این قرارداد جدید، طی زمان مشخص 5 دستگاه مخزن مذکور پس از طراحی مکانیکال، ساخت و تست در محل سایت پروژه تحویل کارفرما خواهد شد. 

 


  نظرات

آخرین اخبار