گزارش مسئولیت اجتماعی

گزارش مسئولیت اجتماعی: ارزش آفرینی برای همگان؛ رویکردی 360 درجه

اولین گزارش مسئولیت اجتماعی شرکت مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا با عنوان "ارزش آفرینی برای همگان؛ رویکردی 360 درجه" بر اساس استاندارد جهانی GRI و در سطح الزامات جامع (Comprehensive) تهیه شده و از لینک زیر قابل دانلود است.