نمایش محصولات

  
Biomass, Fluidized bed
  • نوع محصول: بویلر
  • حوزه محصول: سایر صنایع
  • مشخصات محصول : استفاده از ضایعات در صنایع قند، چوب، زباله های شهری و . . .
تصاویر بیشتر