نمایش محصولات

  
سولفور زدا از دود خروجی بویلرهای نیروگاهی
  • نوع محصول: تجهیزات
  • حوزه محصول: حوزه نیروگاهی|حوزه نفت، گاز و پتروشیمی
  • مشخصات محصول : سیستمهای پایین دستی حذف سولفور از دود حاصل احتراق (FGD)
تصاویر بیشتر