نمایش محصولات

  
آب شیرین کن غشایی
  • نوع محصول: بسته های آب
  • حوزه محصول: حوزه نیروگاهی|حوزه آب
  • مشخصات محصول : آب شیرین کن غشایی آب دریا(SWRO) ، آب لب شور (BWRO) و سیستمهای پرتابل، انواع سیستم های DAF/UF/RO/EDI
تصاویر بیشتر