نمایش محصولات

  
بویلر بازیافت حرارتی خودایستا
  • نوع محصول: بویلر
  • حوزه محصول: حوزه نیروگاهی
  • مشخصات محصول : قابل استفاده در پایین دست توربین های گازی با امکان تولید بخشی از بار نامی بویلر بازیاب بدون در مدار قرار گرفتن توربین گاز
تصاویر بیشتر