پروژه ها

  
آب و برق قشم
  • نوع محصول: بسته های آب
  • کارفرما: توسعه 3
  • حوزه فعالیت: حوزه نیروگاهی
  • وضعیت زمانی : خاتمه یافته
  • مشخصات محصول : طراحي ، تامين و ساخت 2 واحد بويلر آب شيرين كن
    • وزن تجهيزات ساختنی : 570 تن
    • ظرفيت هر بویلر : (HP Steam) t/h 47/8
تصاویر بیشتر