پروژه ها

  
ایران LNG
  • نوع محصول: بویلر بازیافت حرارتی
  • کارفرما: شرکت مایع سازی گاز طبیعی ایران
  • حوزه فعالیت: حوزه نفت گاز پتروشیمی
  • وضعیت زمانی : در حال اجرا
  • مشخصات محصول : طراحی ، تامین و ساخت تجهیزات 5 واحد بویلر HRSG به همراه مشترکات که در دو فاز تعریف شده است . فاز اول شامل دو بویلر است
    • وزن تجهيزات ساختنی : 5000 تن
    • ظرفيت هر بویلر : ظرفیت هر بویلر HRSG ، ظرفیت بخار خروجی HP برابر با 271.6 تن بر ساعت و ظرفیت بخار خروجی LP برابر با 28.8تن بر ساعت فشار بخار : 43 بار
تصاویر بیشتر