پروژه‌ها

  
برق و بخار مکران
  • نوع محصول: بویلر بازیافت حرارتی
  • کارفرما: شرکت آب نیروی مکران
  • حوزه فعالیت: حوزه نفت گاز پتروشیمی
  • وضعیت زمانی : در حال اجرا
  • مشخصات محصول : طراحي، تامين و ساخت 2 واحد بويلر بازیافت حرارتی
    • وزن تجهيزات ساختنی : 3970 تن
    • ظرفيت هر بویلر : t/h (HP Steam)345
تصاویر بیشتر