پروژه ها

  
نیروگاه دماوند - نصب و راه اندازی سیستم پمپ چرخشی بویلر اول (C)
  • نوع محصول: تجهیزات و خدمات
  • کارفرما: نیروگاه دماوند
  • حوزه فعالیت: حوزه نیروگاهی
  • وضعیت زمانی : در حال اجرا
تصاویر بیشتر