پروژه‌ها

  
نیروگاه سیکل ترکیبی غرب کارون - بسته آب
  • نوع محصول: تجهیزات و خدمات
  • کارفرما: شرکت توسعه 1
  • حوزه فعالیت: حوزه آب
  • وضعیت زمانی : در حال اجرا
تصاویر بیشتر