پروژه‌ها

  
مایع سازی گاز طبیعی گچساران و بي‌بي حكيمه
  • نوع محصول: تجهیزات و خدمات
  • کارفرما: شرکت OIEC
  • حوزه فعالیت: حوزه نفت گاز پتروشیمی
  • وضعیت زمانی : خاتمه یافته
تصاویر بیشتر