پروژه ها

  
فاز 14 پارس جنوبی - دی اریتور
  • نوع محصول: تجهیزات و خدمات
  • کارفرما: شركت نفت و گاز پارس (POGC)
  • حوزه فعالیت: حوزه نفت گاز پتروشیمی
  • وضعیت زمانی : خاتمه یافته
تصاویر بیشتر