پروژه ها

  
فازهای 15 و 16پارس جنوبي - نصب بویلر ها
  • نوع محصول: تجهیزات و خدمات
  • کارفرما: شركت ‌مهندسی ‌نیروی ‌نفت ‌وگاز سپانیر
  • حوزه فعالیت: حوزه نفت گاز پتروشیمی
  • وضعیت زمانی : خاتمه یافته
تصاویر بیشتر