پروژه ها

  
نام پروژه نوع محصولات حوزه فعالیت وضعیت زمانی جزئیات پروژه
نیروگاه سیکل ترکیبی 1912 مگاواتی كرمان بویلر بازیافت حرارتی حوزه نیروگاهی خاتمه یافته
نیروگاه 470 مگاواتی تشرین سوریه بویلر بازیافت حرارتی حوزه نیروگاهی خاتمه یافته
نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت (دماوند) بویلر بازیافت حرارتی حوزه نیروگاهی خاتمه یافته
نیروگاه سیکل ترکیبی یزد خورشیدی بویلر بازیافت حرارتی حوزه نیروگاهی خاتمه یافته
نیروگاه سیکل ترکیبی (آبادان) بویلر بازیافت حرارتی حوزه نیروگاهی خاتمه یافته
نیروگاه سیکل ترکیبی پره سر بویلر بازیافت حرارتی حوزه نیروگاهی خاتمه یافته
نیروگاه سیکل ترکیبی اصفهان2 بویلر بازیافت حرارتی حوزه نیروگاهی خاتمه یافته
نیروگاه سیکل ترکیبی گناوه بویلر بازیافت حرارتی حوزه نیروگاهی خاتمه یافته
نیروگاه سیکل ترکیبی جندر سوریه بویلر بازیافت حرارتی حوزه نیروگاهی خاتمه یافته
نیروگاه سیکل ترکیبی يزد فراب بویلر بازیافت حرارتی حوزه نیروگاهی خاتمه یافته
صفحه 2 از 10ابتدا   قبلی   1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  10  بعدی   انتها