تامین کنندگان

شرکت مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا در راستای افزایش کیفیت تأمین کالا و خدمات خود از سال 1384 اقدام به تدوین روش اجرایی شناسایی و ارزیابی تأمین کنندگان خود نموده است که ضمن کسب اطمینان از تطابق خرید کالا و خدمات با نیازهای اصلی سازمان بتواند همواره از این طریق نیز سازندگان و تأمین کنندگان خود را هم راستا با استراتژی‌های خویش نماید. لذا با تدوین روش اجرایی شناسایی و ارزیابی تأمین کنندگان و همچنین بازنگری سالیانه آن تلاش نموده است تا بهبودی مستمر در این فرآیند ایجاد نماید تا استحکام زنجیره تأمین خویش را هموراه افزایش دهد.

کلیه سازندگان و تأمین کنندگان از طریق سامانه‌ای که هم اکنون در اختیار شما قرار دارد می‌بایستی نسبت به معرفی کامل خود اقدام نمایند تا پس از ثبت نام، بررسی مدارک و مستندات بارگذاری شده، از طریق ارزیابی حضوری / غیر حضوری در صورت تأیید صلاحیت و کسب حداقل امتیاز ارزیابی (65 نمره از 100 نمره) در وندور لیست شرکت مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا قرار گیرند. همچنین در جهت بهبود فرآیند مناقصه و استعلام، تأمین کنندگان با کسب نمره ارزیابی در یکی از دسته بندی‌های زیر قرار می‌گیرند که این موضوع امکان برگزاری مناقصه / استعلام از وندورهای همسطح را فراهم آورده تا شرایط رقابت برای همه شرکت کنندگان در سطح یکسان قرار داشته باشد:

امتیا ارزیابی 100≥ N ≥85 85> N ≥75 75> N ≥65 65> N ≥50 N˂ 50
رتبه A B C D E
نتیجه مدت اعتبار 24ماه مدت اعتبار 18ماه مدت اعتبار 12ماه مشروط مردود

توضیحات

 

ارزیابی دوره ای

ارزیابی دوره‌ای از تأمین کنندگان بعد از اتمام مدت اعتبار اعلام شده در جدول فوق صورت خواهد پذیرفت. (در صورت انجام خرید از شرکت مورد نظر در مدت اعتبار اعلام شده)

تأمین کنندگان مشروط

تأمین کنندگانی که رتبه D را کسب کرده اند (مشروط) می‌توانند با گذشت شش ماه از زمان ارزیابی و رفع نواقص اعلام شده با ایشان نسبت به درخواست ارزیابی مجدد به طور رسمی اقدام نمایند که در صورت عدم تأیید مجدد، نتیجه ارزیابی ایشان مردود اعلام خواهد شد.

نتیجه ارزیابی

نتیجه ارزیابی با درج امتیاز ارزیابی، مدت اعتبار و اعلام نقاط قابل بهبود به طور رسمی به همه شرکت‌هایی که ارزیابی از ایشان صورت پذیرفته، اعلام خواهد شد.

مراحل ثبت در وندور لیست شرکت مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا

 

Project Image