ساختار سازمانی

 

عبدالمجید رجبی

عبدالمجید رجبی

سمت: مدیرعامل

 

 

فریبا رستمی

سمت: رئیس دفتر مدیرعامل

 

 

محمدرضا قاسمی

سمت:معاون فروش و توسعه بازار

 

 

رامون فولادی

سمت: معاون طراحی و توسعه محصول

 
 

محسن صادقی

سمت: سرپرست معاونت تامین

 
 

فردین شهریاری

سمت: معاون اجرایی پروژه ها

 

 

پیام شیخ الاسلام

سمت: معاون تولید

 

 

حسین آذری

سمت:معاون برنامه‌ریزی و سیستم‌ها

 

 

 

مسعود بیاتی

سمت: مدیر ارتباطات

 

 

فاضل ظلی‌پور

سمت: سرپرست مدیریت امور کیفیت محصول

 

 

حسین بهادری

سمت: مدیر امور پژوهش و فناوری

 

 

سعید گنجه

سمت: مدیر حسابرسی داخلی