ساختار سازمانی

 

فردین شهریاری

فردین شهریاری

سمت: مدیرعامل

 

مدیریت عامل

 

آزاده عالیشاه

آزاده عالیشاه

سمت: رئیس دفتر مدیر عامل

 

رئیس دفتر مدیر عامل

 

محمد دیسفانی

محمد دیسفانی

سمت: معاون فروش و توسعه کسب و بازار

 
معاونت فروش و توسعه کسب و کار

 

رامون فولادی

رامون فولادی

سمت: معاون طراحی

 
معاونت طراحی و توسعه محصول
 
محسن صادقی

محسن صادقی

سمت: معاون تامین

 
معاونت تامین

 

محمدرضا قاسمی

محمدرضا قاسمی

سمت: معاون اجرایی پروژه‌ها‌

 

معاونت اجرایی پروژه ها

 

سعید طباطبایی

سعید طباطبایی

سمت: معاون پروژه های آب

 

معاونت پروژه های آب

 

پیام شیخ الاسلام زاده

پیام شیخ الاسلام

سمت: معاون تولید

 

معاونت تولید

 

حسین آذری

حسین آذری

سمت:معاون برنامه‌ریزی و سیستم‌ها

 

معاونت برنامه‌ریزی و سیستم‌ها
 
معاونت منابع انسانی و پشتیبانی

 

 
معاونت مالی و اقتصادی

 

مهدی مسلمان‌زاده

مهدی مسلمان‌زاده

سمت: سرپرست مدیریت امور کیفیت محصول

 

مدیریت امور کیفیت محصول

 

حسین بهادری

حسین بهادری

سمت: مدیر امور پژوهش و فناوری

 
مدیریت امور پژوهش و فناوری

 

مهدی خاکپور

مهدی خاکپور

سمت: سرپرست مدیریت حسابرسی داخلی

 

حسابرسی داخلی