اکسیژن‌ ساز

دستگاه اکسیژن ساز کانتینری

دستگاه اکسیژن‌ساز کانتینری دارای یکی از به روزترین تکنولوژی‌های دنیا جهت تولید اکسیژن برای مصارف صنعتی و درمانی است. روش تولید اکسیژن در این دستگاه، جداسازی یک گاز مشخص از مخلوط چندین گاز می‌باشد، جداسازی تحت فشار و براساس مشخصات مولکولی و تفاوت در میزان جذب بر روی جاذب، با تکنولوژی PSA(Pressure Swing Adsorption) انجام می‌شود. پکیج‌های تولید اکسیژن به روش PSA برای تولید محصول خلوص بالا با استفاده از هوای فشرده مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این فناوری مولکول‌های هوا به وسیله جاذب‌های متخلخل سطحی جداسازی می‌شوند. پس از اشباع شدن سطح جاذب، فرایند احیاء از طریق کاهش فشار انجام می‌شود.


 مراحل تولید اکسیژن
 • تولید هوای فشرده توسط کمپرسور
 • جذب رطوبت و گرد و غبار
 • جذب گاز
 • دفع گاز
 • حذف باکتری ها و ذرات آیالنده
 • ذخیره‌سازی محصول
مزایای دستگاه اکسیژن ساز کانتینری به روش PSA
 • مقرون به صرفه و بازدهی بالای عملیات
 • سهولت در عملیات و بهره‌برداری سیستم
 • ایمنی و ضریب اطمینان بالا
 • خلوص دقیق
 • سهولت در جابجایی و انتقال دستگاه به مکان مورد دلخواه

 

مشخصات فنی دستگاه

مشخصات اکسیژن ساز

 

ابعاد خارجی پکیج

 

مشخصات مواد مصرفی BOM (600 Min/NL )

مشخصات مواد مصرفی اکسیژن ساز