دستاوردها و گواهینامه‌ها

 • اخذ تندیس سیمین صنعت سبز برتر توسط سازمان حفاظت محیط زیست (96)
 • اخذ رتبه اول و تندیس زرین کارگاه ایمن برتر کشور به دلیل عملکرد در حوزه ایمنی (94)
 • دریافت تندیس و لوح تقدیر کارگر نخبه سال 95 از دست ریاست محترم جمهوری (دکتر مهدی شهابی) (95)
 • کسب تندیس سیمین در جایزه ملی پروژه برتر ایران در پروژه‎های فازهای 15 و 16 پارس جنوبی (91)
 • دریافت لوح کارفرمای نمونه صنایع استان البرز (عبدالمجید رجبی)(94)
 • دریافت لوح سپاس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران (استصنا) (93)
 • دریافت تندیس و لوح تقدیر به عنوان واحد فنی و مهندسی نمونه (92)
 • دریافت تندیس برتر چهارمین همایش کاربران واحدهای سیکل ترکیبی و گازی کرمان (93)
 • دریافت تندیس اولین کنفرانس بین‎المللی جوشکاری و آزمایش‌های غیرمخرب در سال (92)
 • دریافت لوح تقدیر حامی برتر درسی و نهمین همایش شیمی نیروگاه در اصفهان (95)
 • دریافت تندیس جایزه ملی صنعت و معدن (91)
 • دریافت رتبه زرین در طرح رتبه‎بندی کارت‎های بازرگانی (90)
 • دریافت تندیس و لوح تقدیر مدیر نمونه شهرستان ساوجبلاغ (عبدالمجید رجبی) (95)
 • دریافت تندیس و گواهینامه کارگر نمونه استان البرز (دکتر مهدی شهابی) (95)
 • دریافت تندیس کارگر نمونه استان البرز (91)
 • دریافت تقدیرنامه صنعت سبز از سازمان حفاظت محیط زیست (93)
 • دریافت تقدیرنامه از شبکه بهداشت و درمان ساوجبلاغ (94)
 • دریافت تندیس اولین همایش شیمی نیروگاه در سال (92)
 • دریافت تندیس اداره کل منطقه‎ای انتقال خون استان البرز (91)
 • دریافت لوح تقدیر بهداشت، ایمنی و محیط زیست( شرکت مپنابویلر) (91)
 • دریافت لوح و تندیس شرکت برتر در سومین جشنواره ملی بهره‎وری (90)
 • دریافت تندیس سیمین سطح دو جایزه ملی تعالی سازمانی در سال (1401)
 • دریافت تندیس سیمین جایزه ملی تعالی سازمانی در سال (97)
 • دریافت تندیس بلورین جایزه ملی تعالی سازمانی در سال (94)
 • دریافت تقدیرنامه 3 ستاره جایزه ملی تعالی سازمانی در سال (93)
 • دریافت تقدیرنامه 2 ستاره جایزه ملی تعالی سازمانی (91)
 • دریافت گواهینامه تعهد به تعالی جایزه ملی تعالی سازمانی (90)
 • دریافت گواهینامه استاندارد ISO9001:2015
 • دریافت گواهینامه استاندارد ISO14001:2015
 • دریافت گواهینامه استاندارد ISO45001:2018
 • دریافت گواهینامه استاندارد ISO27001:2018
 • دریافت گواهینامه استاندارد ISO17025:2017
 • دریافت گواهینامه استاندارد ISO50001:2011
 • دریافت گواهینامه استاندارد ISO13485:2016
 • دریافت گواهینامه آزمون مهارت (Proficiency Test) در زمینه آزمون‎های ضربه و سختی سنجی (93)
 • دریافت گواهینامه S5