نمایش محصولات

  
هوا زدا
  • نوع محصول: تجهیزات
  • حوزه محصول: حوزه نیروگاهی|حوزه نفت، گاز و پتروشیمی
  • مشخصات محصول : قابلیت جدا سازی گازهای محلول در آب نظیر O2 و CO2 تا 7ppb دارند که بسته به ظرفیت بصورت عمودی و یا افقی طراحی می شوند. این هوازداها از نوع تحت فشار بوده و برای تولید آب اشباع در رنج فشاری 1.1 تا 10 بار بصورت فشار ثابت و یا فشار متغیر طراحی و مورد استفاده قرار می گیرند.
تصاویر بیشتر