حوزه آب

حوزه آب

 

نیاز مبرم صنایع به آب و خصوصا بخار باکیفیت و همچنین تضمین کارکرد مناسب بویلرهای پالایشگاهی و نیروگاهی، شرکت مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا را بر آن داشت تا در راستای اهداف بلندمدت گروه مپنا با تسلط کامل به موضوعات فنی و بهره گیری از توان متخصصین خود در حوزه شیمی آب و فرآیندهای مربوطه، از سال 1393 اقدام به طراحی، تامین و ساخت انواع سیستم های تصفیه آب و اجرای پروژه های این حوزه در قالب قراردادهای EPC و EPCF در صنایع مذکور نماید. برخی از توانمندی های این شرکت در حوزه تصفیه آب عبارتند از:

  • سیستمهای تصفیه آب کندانس ورودی به بویلر (CPP) و De-oiling
  • سیستمهای تولید آب دمین و تصفیه خانه (WTP) با بهره گیری از فناوری نوین EDI (بدون استفاده از مواد شیمیایی برای احیای رزین ها)
  • سیستمهای آب شیرین کن غشایی آب های لب شور و آب دریا (SWRO و BWRO) و همچنین آب چاه
  • سیستم های تصفیه و تامین آب شرب
  • سیستمهای پیش تصفیه نظیر UF، MMF، DAF
  • سیستمهای تصفیه پساب شهری از جمله BNR و MBR
  • سیستمهای تصفیه پساب صنعتی
  • سیستمهای ZLD از جمله بازیابی آب بلودان بویلر

آب شیرین کن قشم

آب شیرین کن قشم

آب شیرین کن قشم

آب شیرین کن قشم

آب شیرین کن قشم