سیستم‌های مدیریتی

شرکت مپنابویلر همزمان با آغاز مسیر تعالی در سال 89 اقدام به آموزش و استقرار فرایند خودارزیابی تعالی سازمانی نموده و طی سالهای پس از آن با جاری سازی رویکردها و پروژه های متعدد سیستمی نقش بسزایی در بهبود و تعمیق رویکردها و کسب نتایج ارزشمند داشته است. در این راستا از سال 89 با برگزاری آموزش های تعالی و تعیین مدیر تعالی، مسیر تعالی خود را آغاز و اولین حضور در جایزه تعالی سازمانی در سال 90 را با کسب گواهی نامه تعهد به تعالی تجربه نمود. در این مسیر اجرای فرایند خودارزیابی و تعریف پروژه ها و اقدامات بهبود بطور سالیانه پیگیری شده که این موضوع تاثیر چشمگیری در تعالی شرکت و بهبود رویکردها و نتایج مرتبط داشته است. بر همین اساس واحد برنامه ریزی استراتژیک و تحول سازمانی اهداف مد نظر خود در مسیر تعالی را طبق یک نقشه راه بطور سالیانه تهیه و بازنگری می‏نماید که طی این نقشه راه اهداف تعیین شده در سالهای 94 و 97 با دریافت تندیس‌های بلورین و سیمین جایزه ملی تعالی سازمانی محقق گردیدند.

نقشه راه تعالی

برخی از سیستم های استقرار یافته در این سال ها به شرح ذیل می باشند
 • اجرای فاز صفر، یک و دو پروژه ERP-SAP
 • استقرار نظام مدیریت تکنولوژی
 • استقرار نظام مدیریت فرآیندها)
 • ارزیابی بلوغ فرآیندها و سیستم‌های مختلف
 • بازنگری و ساماندهی شاخص‌ها
 • استقرار نظام مدیریت پروژه (PMBOK)
 • استقرار نظام مسئولیت‌های اجتماعی و ارتباطات استراتژیک (CSR)
 • استقرار سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)
 • استقرار نظام مدیریت انرژی (ISO 50001)
 • استقرار نظام جامع تعمیرات و نگهداری بهره‌ور (TPM)
 • نظام آراستگی محیط کار(5s)
برخی از پروژه‌ها و رویکردهای جاری شده سال‌های اخیر در راستای تعالی سازمانی
 • تدوین و بازنگری سالیانه استراتژی‌های کلان و وظیفه‌ای و جاری‌سازی آن با رویکرد BSC
 • ایجاد داشبوردهای مدیریتی و عملیاتی در قالب نرم افزار Qlikview
 • اجرای رویکردهای توسعه رهبران (ارزیابی 360 درجه مدیران، ارزیابی سبک رهبری)
 • ارزیابی بلوغ فرآیندها و سیستم های مختلف
 • ارزیابی چابکی سازمانی بهره‌گیری مدل ACE
 • اجرای رویکردهای تعاملاتی با تامین کنندگان (شامل بخش بندی، رتبه‌بندی و نظرسنجی و ارتقای تامین کنندگان)
 • ارزیابی فرهنگ سازمانی به روش دنیسون و در میان‌گذاری کدهای اخلاقی منتخب در سطح شرکت
 • ثبت دروس آموخته پروژه‌های اجرایی و تسهیم آن در قالب نظام مدیریت پروژه PMBOK
 • استقرار نظام مدیریت دانش
 • استقرار نظام مدیریت ریسک
 • استقرار نظام مدیریت یکپارچه تغییرات
مراسم شانزدهمین همایش سالانه جایزه تعالی سازمانی (سال 97)
 در سال 97، مپنابویلر با حمایت مدیریت ارشد و مشارکت کلیه کارکنان به منظور ارزیابی رویکردها و نتایج خود و مقایسه آن با بهترین‌های کسب و کار کشور، در قالب یک رقابت جدی در سطح ملی برای دومین بار در سطح تندیس جایزه ملی تعالی سازمانی حضور یافت. حاصل این حضور یک نتیجه بی سابقه بود و مپنا بویلر پس از کسب تندیس بلورین در سال 94، موفق به کسب تندیس سیمین این جایزه در سال 97 گردید و در بین پنج شرکت دارنده این تندیس در سطح کشور (تا سال 97) قرار گرفت.
فرایند های کسب و کار

در شرکت مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا، فرایندهای کسب و کار جهت جاری‌سازی استراتژی‌ها و پشتیبانی از سیستم‌های مدیریتی، کارکنان، مشتریان و شرکا، در داخل و خارج از مرزهای سازمان  و در راستای  کسب نتایج مورد انتظار زیر مدیریت می‌گردد:

 

    ارتقاء بلوغ مدیریت فرایندهای کسب وکار

  تحقق اهداف استراتژیک با مدیریت فرآیندهای کلیدی

  ایجاد و جاری‌سازی رویکرد مدیریت فرآیند محور

  مدیریت اثر بخش چرخه عمر فرآیندهای کسب و کار

 

براین اساس شرکت مپنا بویلر از طریق:

   تعریف زنجیره ارزش سازمان و فرآیندهای طبقه‌بندی شده و برقرار ارتباط بین آنها،

   شناسایی فرآیندهای کلیدی

   مدیریت ریسک چرخه عمر فرآیندهای کسب و کار

 

 استراتژي متناسب با فرآیندهای کسب و کار خود را جهت:

  طرحریزی فرآیندها،

   شبیه‌سازی مدل‌های فرآیندی جهت برآورد زمان و هزینه انجام فرآیندها،

  پیاده‌سازی فرآیندها  

  کنترل فرآیندها

 تعیین نموده است.

این سازمان جهت جلوگیری از هرگونه هدررفت زمان و منابع جهت تحقق اهداف فرآیندی از ابزارهای مدیریت تغییر و بهبود استفاده می‌نماید.

شرکت مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا براساس ارزش‌های اخلاقی سازمان و مسئولیت در قبال کلیه ذینفعان، رویکرد انجام کلیه امور بدون حادثه و به صفر رسانـدن کلیه مخاطرات و جنبه‌های زیست‌محیطی را مد نظر قرارداده که بر همین اساس، جهت تسهـیل و اثبـات حرکـت در این چارچـوب، اقـدام به تدوین رویکردهای متعدد از جمله موارد ذیل نموده که عبارتند از:

 • استقرار و اخذ گواهینامه استاندارد مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای(ISO 45001:2018)
 • استقرار و اخذ گواهینامه مدیریت محیط‌زیست (ISO 14001:2015)
 • کاهش حوادث ناشی از کار و بهبود سیستم کنترل عملیات
 • ارتقای سطح سلامت کارکنان
 • دوستدار محیط زیست
 • مدیریت ریسک و جنبه (مدیریت تغییرات )
 • رعایت کلیه الزامات ذینفعان
نمای کارخانه

تعهد مدیریت در HSE

مدیریت ارشد با توجه به حساسیت و اهمیت موضوعات HSE و جهت اطمینان یافتن از اثربخشی اقدامات و وضعیت HSE سازمان به طرق زیر اقدام می‌نمایند:

 • کمیته عالی HSE
 • اخذ گزارش عملکرد
 • فرهنگ سازی در حوزه HSE

نظر به اهمیت تحقق چشم انداز، شرکت اقدام به تدوین اهداف استراتژیک در لایه‌های مختلف نموده است و بر اساس استراتژی وظیفه‌ای واحد HSE نسبت به تعریف اهداف میان مدت، کوتاه مدت و برنامه‌های بهبود خود به صورت سالیانه اقدام نموده و در جهت رسیدن به آن، برنامه‌های اجرائی را تعریف، اجرا و پایش می‌نماید.

استراتژی وظیفه‌ای HSE:

با عنایت به ارزش‌های سازمانی و اهمیت موضوعات HSE در شرکت، استراتژی وظیفه‌ای HSEدر راستای مضامین استراتژیک شرکت «بهبود نگهداشت کارکنان» و در تعامل با رئوس استراتژی ابلاغ شده از شرکت مپنا و همسو با نقشه استراتژی وظیفه‌ای CSR تدوین و برنامه‌ها و اهداف نیز بر طبق آن نگارش شده است.

مدیریت ریسک و جنبه

شرکت با عنایت به اهمیت حفظ و صیانت از کارکنان، محیط زیست و نیاز ذینفعان و بر اساس الزامات قانونی و استانداردهای ISO 45001 وISO 14001 و استفاده از روش HCMS نسبت به شناسایی و ارزيابي جنبه‌های زيست محيطي و ريسك‌های ايمني و بهداشت حرفه‌ای اقدام می‌نماید.

قلب سیستم مدیریت HSE فرآیند مدیریت خطرات و تاثیرات آن‌ها بوده که دارای چهار گام اصلی شناسایی، ارزیابی، کنترل و بازیابی می‌باشد. در این راستا کلیه ریسک‌های شناسایی شده جهت آگاهی و اجرای اقدامات کنترلی به کلیه کارکنان کارگاه‌های تولیدی، پروژه‌ای و ستادی با روش‌های مختلف اطلاع‌رسانی می‌شود.

روش ارزیابی ریسک شرکت در سال 96، براساس ابلاغیه HSE گروه مپنا به روش HCMS (فرآیند کنترل مدیریت مخاطرات) و برروی 4 محور محیط زیست، انسان، تجهیزات و شهرت سازمان به صورت تفکیک شده انجام می‌پذیرد.


افراد و واحدهای کلیدی

نظر به اهمیت شناسایی افراد و واحدهای کلیدی و تاثیرگذار در HSE و ارتقاء عملکرد HSE سازمان، شرکت مپنابویلر با بهینه‌کاوی از شرکت‌های برتر اقدام به تدوین رویه‌ای ساخت یافته و موثر در خصوص شناسایی افراد و واحدهای کلیدی و ارتقاء ایشان نموده و به صورت مدون برنامه‌های رشد، افزایش آگاهی و توانمند‌سازی ایشان را دنبال می‌نمایند. با توجه به اهمیت و سرمایه‌گذاری انجام پذیرفته برای ایشان هرگونه تغییرات و جابه‌جایی افراد کلیدی یا تغییر ماموریت و فرآیندهای جاری واحدهای کلیدی منوط به بررسی و تایید کمیته عالی HSE دارد.

یکپارچگی سرمایه

واحد HSE با توجه به نتايج فرآيند مديريت ريسک، ليست تاسيسات و تجهيزات بحرانی شرکت را که داراي ريسک‌های غير قابل قبول بوده يا می‌توانند در صورت عدم کنترل باعث بروز پيامد‌های نامطلوب ايمنی، بهداشتی و زيست‌محيطی در سطح شرکت شوند را مشخص می‌نماید. با توجه به استانداردهای مربوط به اين تاسيسات و تجهيزات و با تدوین فرآيندهای استاندارد و اصولی در مراحل طراحی، خرید، بکارگیری و نگهداری و تعميرات از رعايت و حفظ استانداردها و دستورالعمل‌های ایمنی آن‌ها اطمينان حاصل می‌شود.

ماشین کاری
ارتقاء سیستم تصفیه خانه پساب شرکت و اجرای طرح پایش آنلاین

در راستای اجرایی شدن ماده ۱۹۲ برنامه پنجم توسعه، تصفیه‌خانه فاضلاب شرکت مجهز به سیستم پایش Online می‌باشد که در این سیستم داده‌های مربوط به پساب خروجی بصورت لحظه‌ای در داخل سازمان و همچنین خارج از سازمان قابل رصد می‌باشد و صحت عملکرد سیستم را می‌توان کنترل نمود. از آب تصفیه شده خروجی سیستم تصفیه خانه پساب در مصارف آبیاری فضای سبز استفاده می‌شود در این راستا ظرفیت پکیج سیستم جمع‌آوری و تصفیه پساب نیز ارتقاء داده شده است.


پمپ آب
مدیریت پسماند

در شرکت مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا طرح جامع مدیریت پسماند تدوین و به روزآوری گردیده که در این طرح کلیه پسماندها شناسایی و طبقه‌بندی شده است و طبق آئین‌نامه نامه اجرایی مدیریت پسماند و قانون مدیریت پسماندها، کلیه پسماندها پس از تفکیک در مبداء تولید مدیریت می‌شود. شرکت در خصوص مدیریت پسماندهای ویژه نیز با سازمان‌های ذیربط نظیر سازمان مدیریت پسماند شهرداری منطقه و سازمان حفاظت محیط زیست منطقه در تعامل می‌باشد.

شاخص سلامت خودمراقبتی

در راستاي پايش سطح سلامت کارکنان شركت، با توجه به حذف شاخص سلامت متابولیک، طرح خودمراقبتی داوطلبانه طبق سیاست‌های کلی ابلاغی وزارت بهداشت از بین چندین شاخص پیشنهادی، انتخاب گردید و در حال اجرا است و شاخص‌های BMI,TG,Chol,FBS نیز جزو شاخص‌های پایشگر و قابل بهبود آن در بعد غیرشغلی و کاهش میزان افت شنوایی و تنفس نیز در بعد شغلی می‌باشد.


تقدیرنامه‌ها

شرکت مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا به واسطه فعالیت‌های ایمنی، بهداشتی، زیست‌محیطی و اجتماعی موفق به دریافت تقدیرنامه از برخی ارگان‌ها منطقه‌ای و نهادهای اجتماعی نظیر موارد ذیل گردیده است که عبارتند از:

 • اخذ تقدیر نامه از سازمان انتقال خون استان البرز در سال 97
 • اخذ تندیس سیمین واحد صنعتی سبز توسط مپنا بویلر در سال 95
 • اخذ گواهینامه صنعت سبز از سازمان حفاظت محیط زیست در سال 94
 • کسب عنوان شرکت برتر ایمن و کسب تندیس زرین کشوری وزارت کار در سال 94
 • اخذ تقدیرنامه از شبکه بهداشت و درمان ساوجبلاغ در سال 98 (مشارکت در طرح سنجش فشار خون)
تندیس سیمین صنعت سبز