اخبار

مناقصه شیرین سازی آب دریا

چهارشنبه, 29 دی,1400 | تعداد بازدید : 1946

شرکت‌های مپنابویلر و توسعه 3 به صورت مشترک برنده مناقصه شیرین سازی آب دریا به ظرفیت 40000 متر مکعب در شبانه روز شدند.