حوزه نیروگاهی

حوزه نیروگاهی

 

صنعت کلیدی و راهبردی نیرو یکی از حوزه‌های اصلی و آغازین فعالیت گروه مپنا را تشکیل می‌دهد. گروه مپنا در این حوزه، از جمله شرکتهای پیشرو ایرانی به شمار می‌رود که در زمینه‌های گوناگون نظیر انتقال دانش فنی و ساخت تجهیزات اصلی نیروگاههای حرارتی، مدیریت و اجرای پروژه، سرمایه ¬گذاری و …کار و سرمایه گذاری می کند و از توانمندی و قابلیت‌های منحصر به فردی برخوردار است. تمامی این دستاوردها، حاصل تجربه متخصصان ایرانی است که در مدت زمانی کمتر از دو دهه محقق شده‌ است.

شرکت مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا نیز به عنوان یکی از زیرمجموعه های اصلی بخش تولید گروه مپنا از سال 1382 با عقد قرارداد انتقال تکنولوژی با شرکت های برتر دنیا، در راستای سیاست های کشور و اهداف برنامه های توسعه در زمینه افزایش راندمان نیروگاه های حرارتی فعالیت خود را آغاز کرد.

نیروگاه سیکل ترکیبی آبادان

نیروگاه برق و بخار دماوند

نیروگاه سیکل ترکیبی بهبهان

نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند

نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم

نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان

نیروگاه سیکل ترکیبی و خورشیدی یزد

نیروگاه سیکل ترکیبی نکا

نیروگاه سیکل ترکیبی پر سره

نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج

نیروگاه سیکل ترکیبی یزد