حوزه نیروگاهی

حوزه نیروگاهی

 

صنعت کلیدی و راهبردی نیرو یکی از حوزه‌های اصلی و آغازین فعالیت گروه مپنا را تشکیل می‌دهد. گروه مپنا در این حوزه، از جمله شرکت‌های پیشرو ایرانی به شمار می‌رود که در زمینه‌های گوناگون نظیر انتقال دانش فنی و ساخت تجهیزات اصلی نیروگاه‌های حرارتی، مدیریت و اجرای پروژه، سرمایه‌گذاری و …کار و سرمایه گذاری میکند و از توانمندی و قابلیت‌های منحصر به فردی برخوردار است. تمامی این دستاوردها، حاصل تجربه متخصصان ایرانی است که در مدت زمانی کمتر از دو دهه محقق شده‌ است.

شرکت مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا نیز به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های اصلی بخش تولید گروه مپنا از سال 1382 با عقد قرارداد انتقال تکنولوژی با شرکت‌های برتر دنیا، در راستای سیاست‌های کشور و اهداف برنامه‌های توسعه در زمینه افزایش راندمان نیروگاه‌های حرارتی فعالیت خود را آغاز کرد.

پروژه‌های نیروگاهی

نیروگاه سیکل ترکیبی آبادان

نیروگاه برق و بخار دماوند

نیروگاه سیکل ترکیبی بهبهان

نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند

نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم

نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان

نیروگاه سیکل ترکیبی و خورشیدی یزد

نیروگاه سیکل ترکیبی نکا

نیروگاه سیکل ترکیبی پر سره

نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج

نیروگاه سیکل ترکیبی یزد