پروژه‌ها

  
نیروگاه سیکل ترکیبی چابهار
 • نوع محصول: بویلر بازیافت حرارتی
 • کارفرما: صنایع برق و انرژی صبا
 • حوزه فعالیت: حوزه نیروگاهی
 • وضعیت زمانی : در حال اجرا
 • مشخصات محصول : طراحي، تامين و ساخت 2 واحد بويلر بازیافت حرارتی
  • وزن تجهيزات ساختنی : 4359 تن
  • ظرفيت هر بویلر : 241/2 t/h (HP Steam)
   32/4 t/h (LP Steam)
تصاویر بیشتر