پروژه‌ها

  
نیروگاه سیکل ترکیبی غرب کارون
 • نوع محصول: بویلر بازیافت حرارتی
 • کارفرما: شرکت مهندسی و توسعه نفت ایران
 • حوزه فعالیت: حوزه نیروگاهی
 • وضعیت زمانی : در حال اجرا
 • مشخصات محصول : طراحي، تامين و ساخت 2 واحد بويلر بازیافت حرارتی
  • وزن تجهيزات ساختنی : 4270 تن
  • ظرفيت هر بویلر : 180 t/h (HP Steam)
   48 t/h (LP Steam)
   28/4 t/h (LP Steam)
تصاویر بیشتر