پروژه ها

  
سیستم آب WTP پروژه غرب کارون
  • نوع محصول: بسته های آب
  • کارفرما: شرکت توسعه یک
  • حوزه فعالیت: حوزه آب
  • وضعیت زمانی : در حال اجرا
  • مشخصات محصول : شامل 2 عدد پکیج RO با ظرفیت 16.5 متر مکعب در ساعت 2 عدد پکیج CEDI با ظرفیت 16.5 متر مکعب و پکیج‌های تزریق شیمیایی مربوطه
تصاویر بیشتر