پروژه ها

  
آب شیرین کن SWRO بوشهر
  • نوع محصول: بسته های آب
  • کارفرما: آب و برق قشم مپنا کارفرمای اصلی (ابفای بوشهر)
  • حوزه فعالیت: حوزه آب
  • وضعیت زمانی : در حال اجرا
  • مشخصات محصول : طراحی ، تهیه ، خرید ، اجرا ، نصب و راه اندازی پلنت آب شیرین کن به روش SWRO به ظرفیت 35000 مترمکعب
تصاویر بیشتر