پروژه‌ها

  
نیروگاه سیکل ترکیبی کاشان
  • نوع محصول: بویلر بازیافت حرارتی
  • کارفرما: شرکت صبانوین
  • حوزه فعالیت: حوزه نیروگاهی
  • وضعیت زمانی : در حال اجرا
  • مشخصات محصول : طراحی ،تامین و ساخت 2 واحد بویلر HRSG
    • وزن تجهيزات ساختنی : 3970 تن
    • ظرفيت هر بویلر : 241.2t/h (HP Steam) 32.4 t/h(Lp Steam )
تصاویر بیشتر