پروژه ها

  
نیروگاه سیکل ترکیبی فارس
 • نوع محصول: بویلر بازیافت حرارتی
 • کارفرما: سازمان توسعه برق ایران(IPDC)
 • حوزه فعالیت: حوزه نیروگاهی
 • وضعیت زمانی : خاتمه یافته
 • تاریخ خاتمه : 1381
 • مشخصات محصول : طراحي، تامين و ساخت 6 واحد بويلر بازیافت حرارتی
  • وزن تجهيزات ساختنی : 5120 تن
  • ظرفيت هر بویلر : 144/7 t/h (HP Steam)
   35 t/h (LP Steam)
تصاویر بیشتر