پروژه ها

  
نیروگاه سیکل ترکیبی پره سر
 • نوع محصول: بویلر بازیافت حرارتی
 • کارفرما: شركت توليد برق پره سر
 • حوزه فعالیت: حوزه نیروگاهی
 • وضعیت زمانی : خاتمه یافته
 • تاریخ خاتمه : 1390
 • مشخصات محصول : طراحي، تامين و ساخت 4 واحد بويلر بازیافت حرارتی
  • وزن تجهيزات ساختنی : 8471 تن
  • ظرفيت هر بویلر : 241/2 t/h (HP Steam)
   32/4 t/h (LP Steam)
تصاویر بیشتر