پروژه ها

  
سوپرهیتر نیروگاه زرگان
  • نوع محصول: تجهیزات و خدمات
  • کارفرما: نیروگاه زرگان
  • حوزه فعالیت: حوزه نیروگاهی
  • وضعیت زمانی : خاتمه یافته
تصاویر بیشتر