پروژه ها

  
نام پروژه نوع محصولات حوزه فعالیت وضعیت زمانی جزئیات پروژه
نیروگاه سیکل ترکیبی يزد فراب بویلر بازیافت حرارتی حوزه نیروگاهی خاتمه یافته
نیروگاه سیکل ترکیبی شيروان بویلر بازیافت حرارتی حوزه نیروگاهی خاتمه یافته
نیروگاه سیکل ترکیبی کاشان بویلر بازیافت حرارتی حوزه نیروگاهی در حال اجرا
نیروگاه سیکل ترکیبی رودشور بویلر بازیافت حرارتی حوزه نیروگاهی در حال اجرا
نیروگاه سیکل ترکیبی هنگام بویلر بازیافت حرارتی حوزه نیروگاهی در حال اجرا
نیروگاه سیکل ترکیبی خرم آباد بویلر بازیافت حرارتی حوزه نیروگاهی در حال اجرا
ایران LNG بویلر بازیافت حرارتی حوزه نفت گاز پتروشیمی در حال اجرا
نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج بویلر بازیافت حرارتی حوزه نیروگاهی خاتمه یافته
برق و بخار پتروشیمی دماوند بویلر بازیافت حرارتی حوزه نفت گاز پتروشیمی خاتمه یافته
نیروگاه سیکل ترکیبی چادرملو بویلر بازیافت حرارتی حوزه نیروگاهی خاتمه یافته
صفحه 2 از 13ابتدا   قبلی   1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  10  بعدی   انتها