پروژه‌ها

  
Steam Duct & CRTچادرملو
  • نوع محصول: بویلر بازیافت حرارتی
  • کارفرما: شرکت معدنی چادرملو
  • حوزه فعالیت: حوزه نیروگاهی
  • وضعیت زمانی : خاتمه یافته
تصاویر بیشتر