پروژه ها

  
فاز 14 پارس جنوبی - نصب و راه اندازی واحد 121
  • نوع محصول: تجهیزات و خدمات
  • کارفرما: نیروگاه یزد فرآب
  • حوزه فعالیت: حوزه نفت گاز پتروشیمی
  • وضعیت زمانی : در حال اجرا
تصاویر بیشتر