پروژه ها

  
ماشن کاری آذران
  • نوع محصول: تجهیزات و خدمات
  • کارفرما: شرکت سنگ آهن و فولاد سنگان
  • وضعیت زمانی : خاتمه یافته
تصاویر بیشتر