پروژه ها

  
نام پروژه نوع محصولات حوزه فعالیت وضعیت زمانی جزئیات پروژه
سیستم آب WTP پروژه غرب کارون بسته های آب حوزه آب در حال اجرا
آب شیرین کن SWRO بوشهر بسته های آب حوزه آب در حال اجرا
نیروگاه سیکل ترکیبی یزد تابان بویلر بازیافت حرارتی حوزه نیروگاهی در حال اجرا
نیروگاه سیکل ترکیبی بهبهان بویلر بازیافت حرارتی حوزه نیروگاهی در حال اجرا
نیروگاه سیکل ترکیبی شهید احمد کاظمی ( گل گهر سیرجان) بویلر بازیافت حرارتی حوزه نیروگاهی در حال اجرا
نیروگاه سیکل ترکیبی پرند بویلر بازیافت حرارتی حوزه نیروگاهی در حال اجرا
نیروگاه سیکل ترکیبی سیرجان سمنگان بویلر بازیافت حرارتی حوزه نیروگاهی در حال اجرا
نیروگاه سیکل ترکیبی فردوسی بویلر بازیافت حرارتی حوزه نیروگاهی در حال اجرا
نیروگاه سیکل ترکیبی عسلویه بویلر بازیافت حرارتی حوزه نیروگاهی در حال اجرا
پتروپالایش کنگان بویلر بازیافت حرارتی حوزه نفت گاز پتروشیمی در حال اجرا
صفحه 1 از 4ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  بعدی   انتها