پروژه ها

  
نام پروژه نوع محصولات حوزه فعالیت وضعیت زمانی جزئیات پروژه
سیستم آب WTP پروژه غرب کارون بسته های آب حوزه آب در حال اجرا
آب شیرین کن SWRO بوشهر بسته های آب حوزه آب در حال اجرا
نیروگاه سیکل ترکیبی چابهار بویلر بازیافت حرارتی حوزه نیروگاهی در حال اجرا
نیروگاه سیکل ترکیبی غرب کارون بویلر بازیافت حرارتی حوزه نیروگاهی در حال اجرا
نیروگاه سیکل ترکیبی کاشان بویلر بازیافت حرارتی حوزه نیروگاهی در حال اجرا
نیروگاه سیکل ترکیبی رودشور بویلر بازیافت حرارتی حوزه نیروگاهی در حال اجرا
نیروگاه سیکل ترکیبی هنگام بویلر بازیافت حرارتی حوزه نیروگاهی در حال اجرا
نیروگاه سیکل ترکیبی خرم آباد بویلر بازیافت حرارتی حوزه نیروگاهی در حال اجرا
ایران LNG بویلر بازیافت حرارتی حوزه نفت گاز پتروشیمی در حال اجرا
نیروگاه سیکل ترکیبی یزد تابان بویلر بازیافت حرارتی حوزه نیروگاهی در حال اجرا
صفحه 1 از 4ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  بعدی   انتها