اخبار

بودجه عملیاتی غیرپروژه‌ای شرکت مپنا بویلر در سال 1403، تصویب و ابلاغ شد.
اپراتور سایت

بودجه عملیاتی غیرپروژه‌ای شرکت مپنا بویلر در سال 1403، تصویب و ابلاغ شد.

​​شرکت مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا، فرآیند تنظیم بودجه عملیاتی غیر پروژه ای خود را، در بازه زمانی دوم تا بیستم دی ماه 1402 به سرانجام رساند. فرآیند مدیریت بودجه شامل چهاربخش، تنظیم، تصویب، اجرا و کنترل می باشد که شرکت مپنابویلر، بودجه موردنظر را طی 10 جلسه و با صرف 351 نفر ساعت و با حضور متولیان امر مورد بررسی و تصویب قرار داد.

در گام بعدی فرآیند بودجه ردیف های پرهزینه، توسط معاونت مالی و امور اقتصادی به کانال‌های درآمدی مصوب متصل شد.

با استفاده از داشبورد اطلاعاتی، ردیف بودجه‌ها در کمیته بودجه طرح و با توجه به سیاست های کلان سازمان و مبالغ درآمدی فصلی، بودجه پیشنهادی مورد بازنگری و تسطیح قرار گرفت. درنهایت لایحه بودجه در تاریخ 9 اسفند ماه توسط کمیته بودجه و در قالب 586 ردیف و مبلغ 1.55 همت مصوب و در تاریخ 19 اسفند ماه در قالب " ابلاغیه بودجه سال 1403 " از سوی مدیرعامل مپنابویلر ابلاغ شد.

پس از تصویب بودجه سال1403 و در فاز اجرای بودجه، ردیف های بودجه در سیستم SAP تعریف و امکان اجرا و استفاده توسط واحدهای سازمانی مهیا شد.​

مطلب قبلی شرکت مپنابویلر در دهمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران حضور یافت.
مطلب بعدی امضای قرارداد همکاری بین گروه مپنا و شرکت پترو سازه مبین

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی :

269 رتبه بندی این مطلب:
5/0
2رأی موافق 0رأی مخالف