اخبار

بازگشت به کار همکاران شرکت مپنابویلر در سال جدید
اپراتور سایت

بازگشت به کار همکاران شرکت مپنابویلر در سال جدید

شرکت مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا جهت يکسان‌سازی روند بازگشت به کار همکاران، دستورالعمل‌های لازم را تدوين نمود تا علاوه بر کمک به مراقبت از سلامت همکاران، در مقابله با شیوع ویروس کرونا و کنترل انتقال آن در محیط کار و در نهايت جامعه، به وظیفه مسئولیت اجتماعی خود در قبال ذینفعان عمل نماید.

شرکت مپنا بویلر در زمان پاندمی ویروس کرونا، به منظور حفاظت از سلامت همکارانی که در محیط‌های مختلف کاری ارائه خدمات می‌نمایند، ضمن کاهش ساعت کاری، موضوع دورکاری با در نظر گرفتن فعالیت‌های تعهد شده بسیار ضروری و اجتناب ناپذیر را مورد توجه قرار داد. با توجه به دورکاری تعدادی از همکاران، بخش‌های مختلف IT  با حداکثر توان پاسخگوی نیازهای ارتباطی همکاران در حوزه‌های کاری خود هستند.
با تلاش‌های انجام شده، ماسک، دستکش و مواد ضدعفونی کننده برای تمامی همکاران تهیه شد و در روز 13 فروردین نیز، فرم خود اظهاری سلامت به صورت پیامکی برای تمامی همکاران ارسال گردید که بدین وسیله، بانک اطلاعات وضعیت سلامت همکاران تکمیل و لیست بازگشت به کار ایشان تدوین شد.

با در نظر داشتن تمهیدات لازم در خصوص حضور همکاران در محل کار، اقدامات مراقبتی و بهداشتی لازم مانند، ضد عفونی نمودن محیط‌های کاری، سطوح و میزهای کار صورت گرفت. در بدو ورود همکاران ضمن ارائه ماسک به افراد، با تب سنجی و معاینات مقدماتی سلامت ایشان سنجیده شد و پس از حصول اطمینان از نبود علایم اولیه بیماری، در محل کار خود مستقر شدند.
شایان ذکر است، به تناسب تغییر شرایط بیماری در هفته های آتی، تصمیمات لازم در خصوص شرایط کاری اتخاذ می گردد.

مطلب قبلی اقدامات گسترده شرکت مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا در جهت مقابله با ویروس کرونا
مطلب بعدی گواهی تحویل بویلرهای نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان دریافت شد

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی :

2293 رتبه بندی این مطلب:
3/6
2رأی موافق 0رأی مخالف

نوشتن یک نظر

This form collects your name, email, IP address and content so that we can keep track of the comments placed on the website. For more info check our Privacy Policy and Terms Of Use where you will get more info on where, how and why we store your data.
افزودن نظر