پروژه ها

  
نام پروژه نوع محصولات حوزه فعالیت وضعیت زمانی جزئیات پروژه
نیروگاه تولید همزمان برق و آب قشم بسته های آب حوزه نیروگاهی خاتمه یافته
آب و برق قشم بسته های آب حوزه نیروگاهی خاتمه یافته
پکیجهای تصفیه شرکت به آب زیست بسته های آب حوزه آب خاتمه یافته
نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج بویلر بازیافت حرارتی حوزه نیروگاهی خاتمه یافته
مجتمع پتروشیمی مبین (پروژه بويلرهاي كمكي پتروشیمی مبين) بویلر بازیافت حرارتی حوزه نیروگاهی خاتمه یافته
نیروگاه سیکل ترکیبی فارس بویلر بازیافت حرارتی حوزه نیروگاهی خاتمه یافته
نیروگاه سیکل ترکیبی 435 مگاواتی نكا بویلر بازیافت حرارتی حوزه نیروگاهی خاتمه یافته
نیروگاه سیکل ترکیبی - 406 مگاواتی یزد بویلر بازیافت حرارتی حوزه نیروگاهی خاتمه یافته
نیروگاه سیکل ترکیبی کازرون قدیم-1206 مگاواتی بویلر بازیافت حرارتی حوزه نیروگاهی خاتمه یافته
نیروگاه سیکل ترکیبی كازرون جديد -1206 مگاواتی بویلر بازیافت حرارتی حوزه نیروگاهی خاتمه یافته
صفحه 1 از 10ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  بعدی   انتها